Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U.: AXUDAS Á FORMACIÓN POSDOUTORAL


ORDE do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.CONSELLERÍA DE SANIDADE: PERSOAL DIRECTIVO


ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioC3K1-180417-0002_gl.pdfORDE do 7 de abril de 2017 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioC3K1-180417-0003_gl.pdfORDE do 7 de abril de 2017 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioC3K1-180417-0004_gl.pdf

AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA: OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO


Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anuncia convocatoria de proceso selectivo (CONTRATO TEMPORAL).

Ocupación: Oficial de Obras y Mantenimiento (Grupo III. Banda II. Nivel 3).

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/04/26/2017014486

OPOSICIÓNS: MÉDICOS FORENSES


RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/350/2017, do 28 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170426/AnuncioG0244-200417-0001_gl.pdf

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: BOLSAS DE TURISMO


Convocatoria de 13 bolsas para a realización de labores de información turística, entre outros, nas oficinas de turismo municipais da provincia de Pontevedra.

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/04/25/2017015908

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS