Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE PONTEDEUME:SOCORRISMO


Convocatoria para a selección de persoal de salvamento e socorrismo para o Concello de Pontedeume

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/19/2017_0000005308.pdf

CONCELLO DA LARACHA: XEFE DE BRIGADA DE INCENDIOS


Creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral temporal como Xefes de Brigada de Prevención, Vixilancia e Defensa Contra os Incendios Forestais

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/19/2017_0000005213.pdf

CONCELLO DE FENE: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACION


Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral, mediante o sistema de concurso-oposición libre

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/19/2017_0000005186.pdf

CONCELLO DE CULLEREDO: TÉCNICO/A DE TURISMO


Convocatoria para a selección dun/dunha técnico/a de turismo (persoal laboral temporal)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/19/2017_0000005210.pdf

CONCELLO DAS NEVES: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Convocatoria para a selección, por oposición libre, dun Administrativo de administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, para cubrir interinamente a praza que se atopa vacante, así como as Bases que rexerán esta selección

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/15/2017025072

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS