Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE LUGO: TECNICO/A EN XARDIN DE INFANCIA


Proceso selectivo mediante o sistema de oposición, para o acceso en propiedade a unha praza de Técnico/a en Xardín de Infancia, pertencente ó cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_18313_1.pdf#page=20

CONCELLO DA LARACHA: TECNICO DE TURISMO


O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal, a tempo completo, baixo a modalidade de contrato temporal, de 1 técnico/a turismo ata o 31 de decembro de 2018

As funcións e tarefas a desempeñar serán:
- Atención ás oficinas de información turística en Caión e na Laracha.
- Falicitar información turística polos diferentes canles de comunicación
- Información sobre recursos turísticos, culturais e naturais
- Desenvolvemento das actividades promovidas pola Concellería de Turismo
- E todas as que correspondan segundo a memoria presentada para a solicitude da subvención a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar gasto de persoal das oficinas de turismo ano 2018.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/04/19/2018_0000002738.pdf

CONCELLO DE MAÑÓN: TÉCNICO/A DE ARQUIVO


Contratación laboral temporal técnico de arquivo

Por Decreto da Alcaldía nº 79/2018 aprobanse as bases reguladoras e a convocatoria para a contratación laboral temporal, por concurso de méritos, dunha (1) praza de Técnico de Arquivo.

As bases poderán examinarse na páxina web municipal www.manon.es.

As solicitudes poderán presentarse no prazo de cinco días naturais contados dende o seguinte ó da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

CURSO: ELECTRICIDADE DO VEHÍCULO


Curso de electricidade do vehículo que se vai a impartir no C.I.F.P. Politécnico de Santiago dende o 2/05/2018 ata o 28/09/2018

Este curso vai destinado a persoas desempregadas e é totalmente gratuito

+Info: Miguel Ángel Teira Patiño, teléfonos 881867601/625405600.

XUNTA DE GALICIA: AXUDAS A OBRADOIROS ARTESANS

ORDE do 10 de abril de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras establecidas na Orde do 15 de febreiro de 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180416/AnuncioG0424-110418-0002_gl.pdf

XUNTA DE GALICIA: AXUDAS A SECTOR AGRÍCOLA

ORDE do 5 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de grupos e organizacións de produtores no sector agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014- 2020, e se convocan para o ano 2018.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180416/AnuncioG0426-050418-0001_gl.pdf

DEPUTACIÓN DA CORUÑA: AXUDAS A AGRICULTURA PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS


Bases específicias da convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2018.(FO028A)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/04/11/2018_0000002594.pdf


Bases específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2018 (FO028B)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/04/11/2018_0000002595.pdf


XORNADA: O VALOR SOCIAL DO DIÑEIRO: FINANZAS RESPONSABLESMartes 17 de abril - 9.30 - 14.30 - Edificio Cersia Empresa - Santiago

>> Queres coñecer opcións financeiras para cooperativas, e para organizacións e empresas da economía social?

>> Para o emprendemento como cooperativa ou na economía social, sabes con que útiles de financiamento contas?

>> Queres aforrar ou investir en sistemas de finanzas éticas e responsables?

EspazoCoop celebra esta xornada divulgativa para dar a coñecer un sector das finanzas que segue criterios de funcionamento éticos e/ou responsables, e que son instrumentos financeiros tanto acaídos e ao servizo da economía social e do cooperativismo, como para persoas particulares que buscan outras alternativas de aforro ou investimento.

A xornada celébrase o próximo martes 17 de abril no Edificio Cersia Empresa de Santiago a partir das 9.30 h., e nela serán presentadas boas prácticas e recursos útiles.


Contaremos con representantes de COOP57 (cooperativa de servizos financeiros, éticos e solidarios); FIARE BANCA ÉTICA (banca cooperativa ética); AIS O PETO (asociación por un interese solidario); e as cooperativas de crédito CAIXA RURAL GALEGA e CAJAMAR.

Non só serán presentadas estas entidades, senón que ademais, estarán comentando a súa experiencia no uso deste tipo de finanzas as cooperativas NÚMAX e 7H Cooperativa Cultural, e mesmo a ONGD SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL - Galicia.

Esta actividade destínase tanto a cooperativas e outras entidades da economía social e solidaria (ESS), como a persoas do ámbito do emprendemento na ESS (grupos promotores, persoal de servizos de orientación e asesoramento...), ou mesmo o público e particulares en xeral interesadas/os nas finanzas éticas e responsables.

+Info: http://ugacota.mailrelay-ii.com/mailing/244631/370.html?t=575643435a05035757420d5c5d5b076150040355555c5308585c0a050750075c57121f090851545312065d


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS