Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA: EDUCADOR INFANTIL


Convocatoria de proceso selectivo para elaborar una lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de educador infantil

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/18/2017_0000008817.pdf

OBRADOIROS DE EMPRENDEMENTO EN AMES


Desde Acción contra a Fame Galicia informamos que o Vives Emprende chega ao concello de Ames!

Este xoves pola tarde faremos o primeiro dos talleres grupais, onde, ademáis de presentar o programa empezaremos a traballar nas ideas de negocio e nas competencias emprendedoras.

En Vives Emprende-Ames traballaremos principalmente dúas grandes áreas clave para o desenvolvemento das iniciativas emprendedoras:

a) Contidos técnicos: desenvolvemento da idea, plan de negocio e a análises económico- financeiro, así como todos os as aspectos xurídicos e legais relacionados é o acceso a financiación.
b) Contidos competenciais: desenvolvemento de competencias emprendedoras para afrontar o proceso de forma eficiente e eficaz, tales como toma de decisións, iniciativa, resistencia á frustración, etc.

Este traballo realizarase a través de talleres grupais ou sesións individuais.

Cando empezamos? O prazo de inscrición está aberto. O xoves 19 de outubro de 16:30-20:00 celebraremos o primeiro taller.

Onde? O proxecto terá lugar no Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames (Urb. Aldeanova, Rúa Costaneira, nº 2-Ames), instalacións cedidas polo concello de Ames.

Inscricións e info: https://goo.gl/Efb14L
CONCELLO DE FOLGOSO DO CAUREL: PEONS E ANIMADOR TURÍSTICO


Por Resolución da Alcaldía de data 9 de outubro de 2017 aprobáronse as bases para selección e contratación temporal dous peóns de obras e un animador turístico ao abeiro do Programa Depuemprego 2017 do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos da Deputación Provincial.

Tipo e duración do contrato: Dous peóns de obras a xornada parcial (75% da xornada) e un animador turístico a xornada completa, por un período de 12 meses.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello de Folgoso do Courel ata o 23 de outubro de 2017 inclusive.

As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Folgoso do Courel e na páxina web.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16975_1.pdf#page=3PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA ENTIDADES


ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.


+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171016/AnuncioG0424-051017-0006_gl.pdf

CONCELLO DE CASTRO CALDELAS: AXENTE TIC


Convocatoria para a contratación dun axente TIC para a aula CeMIT do Concello de Castro Caldelas, como persoal laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=236&fecha=20171013

CONCELLO DE AMES: BRIGADA FORESTAL E XEFE DE BRIGADA


Convocatoria do proceso selectivo para selección e contratación dun responsable de brigada para formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal e creación dunha bolsa de traballo de responsable de brigadas de xestión e repoboación forestal

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/13/2017_0000008644.pdfConvocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación de dous peóns para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal, así como a creación dunha bolsa de traballo de peóns de brigadas de xestión e repoboación forestal

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/13/2017_0000008641.pdfCONCELLO DE SANTIAGO: OFERTA DE PRAZAS


Bases específicas da convocatoria de prazas incluídas na oferta de emprego do Concello do ano 2016

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/13/2017_0000008663.pdf
CONCELLO DE BUEU: AUXILIAR DE BIBLIOTECA


Bases que regulan o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 Auxiliar de Biblioteca no Concello de Bueu.

As bases do proceso selectivo poderán consultarse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello (www.concellodebueu.org).

O prazo de presentación de instancias para participar no proceso selectivo é de 05 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS