Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE TUI: AUX. ADMINISTRATIVOS


Bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, de dous auxiliares administrativos para a biblioteca do Concello Tui por seis meses.

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/12/13/2017049882

CURSO: TRABALLAR COA DIVERSIDADE. LIDERADO E RELACIÓNS DE PODER NOS GRUPOS

Xa está aberto o prazo de matrícula para o módulo 3 do Curso Básico de Facilitación de Grupos, centrado no Liderado e Relacións de Poder nos Grupos, que terá lugar do 19 ao 21 de xaneiro de 2018. Neste novo módulo tomarase conciencia das dinámicas da diversidade relacionadas coa cultura, xénero, etnia, raza; facilitarase a diversidade interna e externa, incluíndo o traballo coas realidades históricas e a diversidade persoal e cultural dos estilos de liderado; as diferentes formas de poder nos grupos, formas de empregalo e diferentes estilos de liderado; explorarase a diversidade dos grupos, e a relación do poder e a diversidade.

As prazas son limitadas.

+Info e inscricións: http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/traballar-coa-diversidade-liderado-e-relacions-de-poder-nos-grupos-modulo-3-do-curso-0
DEPUTACIÓN DA CORUÑA: PREMIO PROVINCIAL Á MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL


A Deputación da Coruña ven de convocar a segunda edición do Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial, un galardón incluído entre as accións de incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial do Plan de Emprego Local (PEL) co que se pretende recoñecer e promocionar o traballo realizado polas pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos e autónomas da provincia da Coruña, así como contribuír ao crecemento e desenvolvemento das mesmas. Se  concederán tres galardóns por un importe total de 75.000 euros outorgándose 25.000 euros a cada unha das seguintes categorías:

- Premio á mellor iniciativa empresarial xove. Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as con menos de 12 meses de antigüidade dende o inicio da actividade.

- Premio á mellor iniciativa empresarial madura. Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as con máis de 5 anos dende o inicio da súa actividade.

- Premio á mellor iniciativa empresarial socialmente responsable. Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que apliquen medidas de responsabilidade social empresarial eficaces nos ámbitos económico, medioambiental e social que contribúan ao crecemento sostible da provincia.

Poden participar neste premio calquera pequena e mediana empresa, microempresa e autónomo ou autónoma con domicilio fiscal e centro de traballo na provincia da Coruña.

A participación só poderá realizarse mediante a presentación da documentación de xeito telemático, a través da plataforma Subtel.

O prazo de presentación de candidaturas permanecerá aberto desde o 13 de decembro de 2017 ata o 31 de xaneiro de 2018 ás 14.00 horas e o fallo se dará a coñecer durante o primeiro semestre de 2018.

Pode consultar as bases e a convocatoria, publicadas no BOP nº 234 de 12 de decembro de 2017, na páxina web do Premio provincial á mellor iniciativa empresarial: https://emprego.dacoruna.gal/premioCONCELLO DE AMES: TÉCNICOS/AS PARA O PROGRAMA INTEGRADO INSERAMES-BRION X


Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación do persoal necesario para o programa integrado para o emprego do Concello de Ames e Brión “Inserames - Brión X”

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/12/13/2017_0000010506.pdf

CONCELLO DE CHANTADA: TRABALLADOR/A SOCIAL


Bases de selección de persoal laboral temporal no Concello de Chantada.

O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto ou calquera outra que lle poida encomendar a Alcaldía ou as concellerías delegadas, que garden relación cos postos a desempeñar e que afecten ao funcionamento do servizo público descrito esencial para a cobertura das necesidades prioritarias, urxentes e inaprazables.

As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, así como no Taboleiro de edictos de Edictos da Casa Consistorial e na páxina web municipal: www.concellodechantada.org

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17363_1.pdf#page=1


CONCELLO DE A GUARDA: OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS


Convocatoria de proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión de prazas de oficial de servizos varios

Convocatoria dun proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina ou contratación laboral temporal de prazas de oficial de servizos varios, encadradas no grupo c, subgrupo c2

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/12/12/2017049314CONCELLO DE LOUSAME: TÉCNICO MUSEO


Publicación bases para a contratación temporal dun/ha técnico/a para a atención ao museo e centro de interpretación das Minas de San Finx

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/12/12/2017_0000010515.pdfCONCELLO DE MONFERO: ARQUITECTO/A


Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto/a polo sistema de oposición libre

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/12/12/2017_0000010424.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS