Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DO VALADOURO: PEÓN MANTEMENTO


Convocatoria e bases específicas para o proceso selectivo ao obxecto de cubrir con carácter provisional, un posto de “PEÓN” para o mantemento dos espazos naturais e da escola de agricultura ecolóxica

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16173_1.pdf#page=3

CONCELLO DE MURAS: ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA E PEÓNS FORESTAIS


De conformidade coa Resolución da Alcaldía de 19 de maio de 2017, faise pública a convocatoria para a selección de persoal laboral temporal consistente en 1 enxeñeiro técnico agrícola ou similar, 10 peóns forestais. 

Tipo e duración do contrato: a xornada completa, por obra ou servizo determinado por un periodo de catro meses.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro do Concello de  Muras, no prazo de cinco días naturais, a contar dende a publicación deste anuncio no BOP. As bases completas estarán expostas no taboleiro de anuncio do Concello e na páxina web.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16173_1.pdf#page=1

CONCELLO DE VALDOVIÑO: TÉCNICOS DE TURISMO


Convocatoria e bases contratación dous/duas técnicos/as turismo

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/26/2017_0000004165.pdf

XUNTA DE GALICIA: BOLSAS DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL


ORDE do 15 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento PR809A).

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170526/AnuncioG0244-160517-0005_gl.pdf

XUNTA DE GALICIA: CURSO DE INFORMADOR/A XUVENIL


A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organiza un curso de Información Xuvenil de 150 horas.

Este curso ten como obxectivos que ao remate, o/a alumno/a saiba organizar e xestionar servizos de información para mozas/os que respondan os intereses e necesidades deste sector da poboación desenvolvendo accións de información, orientación, dinamización da información, promovendo actividades socioeducativas no marco da educación non formal orientadas a facer efectiva a igualdade de oportunidades e o desenvolvemento integral dos mozos como cidadáns no contexto dunha sociedade democrática.

+Info: http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11515-curso-de-informacion-xuvenil

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS