CONCELLO DE MONTERREI: ALBANEIS E PEÓNS


Convocatoria de selección de persoal para a provisión de postos de traballo: 3 albaneis e 3 peóns de obras públicas.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=61&fecha=20170315

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS