CONCELLO DE MOAÑA:COORDENADOR/A CULTURAL E DEPORTIVO


Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de coordinador/a cultural e deportivo mediante o sistema de concurso oposición libre.

O período de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello: www.concellodemoana.org

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS